CO MOŻE STAĆ SIĘ NOWE?

 – treści stron internetowych, blogów oraz wpisów w mediach społecznościowych (Instagram/ Facebook)

– korespondencja biznesowa

– publikacje naukowe

– instrukcje techniczne i specyfikacje

– opracowania wyników badań i raporty

– teksty tłumaczone PL-EN & EN-PL

oraz inne treści, które dzięki mnie mogą zaistnieć NA NOWO

REDAKCJA

pierwsze czytanie po Autorze (usunięcie błędów składniowych, stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych), a w efekcie tekst na NOWO, w którym myśli Autora są zgodne ze słowami i zasadami, jakie nimi rządzą

KOREKTA

drugie czytanie/czytanie po składzie – tekst na NOWO to tekst bez literówek, zbędnych spacji i innych elementów, jakie pozostały po redakcji czy po złożeniu tekstu (sieroty, wdowy itd.)

 FORMATOWANIE

opracowanie układu tekstu zgodnie z wytycznymi odbiorcy (urzędu, uczelni itd.) 

 ZADANIA SPECJALNE

sprawdzenie automatycznego spisu treści bądź stworzenie go NA NOWO, zestawienie danych w tabeli na potrzeby ich ilustracji graficznej (wykresy), pomoc z przygotowaniem animowanej prezentacji i inne 

 PRZEPISYWANIE TEKSTÓW

przeniesienie treści ze skanu/zdjęcia do pliku w tempie prawie 300 znaków na minutę dzięki temu, że piszę metodą bezwzrokową

 

JAK TO SIĘ ODBYWA?

Realizuję zlecenia dla formatów:

– doc, docx – w trybie Śledzenia zmian – Autor widzi, jakie zmiany już naniosłam, a poza tym otrzymuje sugestie zmian i ocenia, czy są one zgodne z założeniami tekstu;

– PDF  – w trybie Komentuj – po zaakceptowaniu zmian przez Autora pozwala to w programach graficznych kompatybilnych z Adobe na błyskawiczną poprawę tekstu.

 

 

 

  JAK WYGLĄDA WYCENA ZLECENIA?

 Otrzymany tekst/tekst tłumaczony wraz z tekstem źródłowym wyceniam po przeliczeniu na strony znormalizowane tj. 1800 znaków ze spacjami.

UWAGA: Warto, aby treści ze strony internetowej/bloga były przesłane w formie pliku Word. Otrzymasz wycenę rzeczywistej ilości znaków w danym tekście. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, przygotuję tekst do wyceny za Ciebie.

Każdy tekst jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości pracy nad danym zleceniem, złożoności problemu do rozwiązania i czasu niezbędnego do realizacji.